Studiedag

U kan de presentaties via de links hieronder downloaden.

De doorsnee Belg heeft niet alleen een baksteen, maar ook een gaswandketel in de maag.

Collectieve systemen zijn nochtans efficiënter dan in elk gebouw een individuele energievoorziening te plaatsen.  Bovendien zal ook de vraag naar koeling steeds belangrijker worden door de beter geïsoleerde bouwschil, de gevolgen van de klimaatopwarming en de groeiende verstedelijking.

Energievoorzieningen op collectieve schaal met warmte- en koudelevering via lage temperatuur energienetten vormen een oplossing, die ook in uw project mogelijk zijn.

Het waren de centrale thema’s op de LATENT studiedag 26/04.

Op deze studiedag kwamen cases uit binnen- en buitenland aan bod, die de haalbaarheid van dergelijke energienetten aantonen. Tevens werd op deze studiedag het warmteplan van Stad Gent gepresenteerd.

Datum : Dinsdag 26 april 2016

  • speedconsulting : van 12u tot 13u (op afspraak)
  • seminarie : van 13u30 tot 17u30 (ontvangst vanaf 13u)

Plaats : Stadhuis Gent, Oostenrijks salon

Kostprijs : gratis

Programma :

  • 12u-13u : Speedconsulting

Via een speedconsulting kreeg u de kans om uw project met ons te bespreken.  (aan de hand van onze analysetool )

  • 13u-13u30 : Ontvangst

Toelichting door de projectpartners van de roadmap, de quickscantool, de grondwaterkaart en oppervlaktekaart. Ook de organisatorische en juridische aspecten van een project kwamen aan bod.

  • 14u45-15u15 : Pauze
  • 15u15-16u45 :  LATENT projectcases

We lieten enkele verantwoordelijken van concrete voorbeeldprojecten aan het woord. Zij deelden hun inzichten en ervaringen vanuit deze inspirerende lage temperatuur energiesystemen.

Stad Gent is een pionier en lichtend voorbeeld om op haar grondgebied energie-efficiëntie en duurzame energieoplossingen, waaronder ook collectieve energievoorzieningen met warmtenetten en lage temperatuur energiesystemen, te faciliteren. Het klimaatplan en het strategisch energieactieplan vormen de krijtlijnen voor het warmteplan. Dit warmteplan werd u toegelicht door Indra Van Sande, ingenieur van natuur & milieu stad Gent.